Disclaimer

Woonartikel.nl is de grootste woonartikel- en meubelzoekmachine van Nederland. Met een ruim aanbod in woonartikelen, meubels en producten voor bijvoorbeeld in de tuin, kunnen bezoekers op eenvoudige wijze producten vergelijken van diverse aanbieders. Bezoekers hoeven zicht niet te registreren om gebruik te maken van de website.

Woonartikel.nl waarborgt het aanbod en de kwaliteit daarvan en probeert ten allen tijden het aanbod actueel te houden. Hoewel er grote zorg aan besteed wordt, kan het mogelijk zijn dat een prijs, de voorraad of bijvoorbeeld een aanbieding niet meer geldig is of niet overeenkomt met de informatie van de verkopende webshop.

Bezoekers die gebruik maken van Woonartikel.nl gaan akkoord met deze disclaimer van Woonartikel.nl. Lees hieronder meer over de disclaimer.

Gebruik Woonartikel.nl

Alle informatie die te vinden is op Woonartikel, waaronder blogartikelen, foto’s en andere teksten, zijn eigendom van Woonartikel.nl. De informatie mag niet verveelvoudigd worden of gebruikt worden voor publicatie in verschillende vormen. Woonartikel.nl mag nooit gebruikt worden voor criminele activiteiten en Woonartikel.nl verleent dan ook alle medewerking aan opsporingsdiensten als deze ter sprake komen.

Zoals eerder aangegeven kan het voorkomen dat het aanbod op Woonartikel.nl niet overeenkomt met de informatie die terug te vinden in desbetreffende aangesloten woonwinkel. Hoewel Woonartikel.nl de grootste aandacht hier aan besteed, is Woonartikel.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van Woonartikel.nl. Wanneer een bezoeker opmerkt dat het aanbod verschilt met het werkelijke aanbod in een woonwinkel, vragen wij contact op te nemen via info@woonartikel.nl, waarbij er met spoed gezorgd kan worden voor een kloppend aanbod.

Je koopt niet via Woonartikel.nl

Via Woonartikel.nl wordt niets verkocht. Woonartikel.nl verwijst enkel door naar aanbieders van woonartikelen, meubels en bijvoorbeeld producten voor in de tuin. Wanneer men een product koopt bij een woonwinkel via Woonartikel.nl, zijn de voorwaarden en regelgeving van desbetreffende webshop van toepassing. Woonartikel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met aankopen en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Klachten en opmerkingen

Wanneer een bezoeker problemen ondervindt op Woonartikel.nl of een opmerking heeft, kan de bezoeker deze doorgeven aan Woonartikel.nl. Wanneer de klacht duidelijk omgeschreven is en er contactinformatie van de bezoeker terug te vinden is, zal Woonartikel.nl binnen 7 werkdagen contact opnemen.

Nederlands recht van toepassing 

Op Woonartikel.nl is Nederlands recht van toepassing. Wanneer een bezoeker gebruik maakt van Woonartikel.nl wordt er automatisch akkoord gegaan met deze disclaimer. Woonartikel.nl kan ten allen tijden de disclaimer, zonder dit van te voren aan te kondigen, aanpassen en uitbreiden. Op Woonartikel.nl zijn auteursrechten van toepassing.

Lees ook ons Privacy Statement voor het gebruik van cookies op de websites van HOMEDUSTRY.

Een product van HOMEDUSTRY © Copyright 2018 -  Woonartikel.nl